หน้าแรก

 

จำหน่าย เครื่องสูบน้ำดับเพลิง Patterson

สำหรับใช้ในอาคารสูง คอนโดมิเนียม ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษาและโรงงานอุตสาหกรรม

Patterson (แพทเทอร์สัน) Fire Pump เครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ ค.ศ. 1915 เป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของโลกสำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ที่คนนับล้านจากทั่วโลก ทั้ง ยุโรป, อเมริกา และเอเชีย ต่างให้ความไว้วางใจและเลือกใช้ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง Patterson ได้รับการรับรองจากสถาบัน UL (Under Writer Laboratory), FM (Factory Mutual) และเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 20 

การใช้งาน Patterson Fire Pump เหมาะสำหรับการใช้งานกับ อาคารสูง, คอนโดมิเนียม, อาคารขนาดใหญ่, ธนาคาร, โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างพรรพสิค้า, ศูนย์การค้า, ซุปเปอร์สโตว์, สถานศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

การจะเลือกใช้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงมี 2 รูปแบบ

1.ระดับน้ำดับเพลิงอยู่สูงกว่า หรือเท่ากับตัวเครื่องสูบน้ำ จะต้องเลือกใช้ชนิด Horizontal Split Case หรือ End Suction Pump

 

2.ระดับน้ำดับเพลิงอยู่ต่ำกว่าเครื่องสูบน้ำ จะต้องเลือกใช้ชนิด Vertical Turbine Pump

ระบบขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ   
1.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จะต้องใช้กำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้ เช่นจ่ายโดยตรงจากหม้อแปลงไฟฟ้า หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า


  

2.ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนั้น

จะสามารถแยกได้ 2 แบบ

2.1 ระบบ Heat Exchanger Cooled คือ ระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ โดยใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

 

2.2 ระบบ Radiator Cooled คือ ระบบหล่อเย็นด้วยน้ำ โดยใช้รังผึ้งระบายความร้อนด้วยพัดลมจากเครื่องยนต์

 

Fire Pump เครื่องสูบน้ำดับเพลิง หรือ ปั๊มน้ำดับเพลิง คือ อุปกรณ์ที่ช่วยส่งผ่านพลังงาน จากแหล่งต้นกำเนิดไปยังของเหลว ก๊าซ หรือ ของเหลวที่มีของแข็งเป็นส่วนประกอบ (Slurries) เพื่อทำให้ของเหลวเคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งที่อยู่สูงกว่าหรือ ในระยะทางที่ไกลออกไป โดยการเพิ่มพลังงานเข้าไปในระบบ ปั๊มน้ำดับเพลิง (Fire Pump) เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำดับเพลิงแบบสปริงเกอร์ (Fire Sprinkler) หรือระบบ Fire Hose ที่จะทำหน้าที่ป้อนน้ำเข้าสู่ระบบด้วยปริมาณและแรงดันที่เพียงพอต่อการทำงานของระบบดับเพลิงที่ออกแบบไว้

ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump system) ประกอบด้วย

  1. เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump)
  2. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)
  3. ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump Controller)
  4. ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump Controller) Pressure Relief Valve

การทำงานของ ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump system) ขึ้นอยู่กับความต้องการน้ำภายในเส้นท่อดับเพลิง วิศวกรผู้ออกแบบ จะเป็นผู้กำหนดระดับของความดันที่สถานะต่างๆ ในการเริ่มและหยุด

การทำงานของระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) มีอยู่ 3 ระดับ สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ใช้ต้นกำลังแบบเครื่องยนต์ดีเซล และมี 4 ระดับในกรณีเป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ใช้ต้นกำลังแบบมอเตอร์ไฟฟ้า 

ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump System) มีให้เลือกหลากหลายแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นระบบขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ และการควบคุมการทำงานได้ทั้งแบบ MANUAL และ AUTOMATIC

การติดตั้ง Fire Pump มีด้วยกัน 2 ประเภท

  1. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump แบบนอนนั้น ระดับของแหล่งน้ำดับเพลิงจะต้องมีระดับสูงกว่าระดับท่อดูดน้ำของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบนอนนี้จะมีหลายลักษณะ เช่น แบบหอยโข่ง เป็นต้น       
  2. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump แบบตั้ง แหล่งน้ำดับเพลิงมีระดับน้ำต่ำกว่าระดับท่อดูดน้ำของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

โดยการออกแบบและติดตั้งจะต้องมีการจัดสร้างตะแกรงกันขยะ หรือเศษสิ่งของต่างๆ ที่จะเข้ามาในบ่อน้ำที่ใช้สำหรับการดูดน้ำของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง รวมทั้งการติดตั้งตัวกรอง (Strainer) ไว้ที่ปลายของท่อดูดเสมอ

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงรักษาแรงดันในระบบ (Jocky Pump) โดยปกติเป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง หน้าที่ของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงรักษาแรงดันนี้ คือการเติมน้ำทดแทนน้ำส่วนที่อาจมีการรั่วซึมออกไปจากระบบท่อน้ำดับเพลิง โดยเครื่องสูบน้ำนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันภายในระบบท่อน้ำดับเพลิงลดลงจากระดับที่กำหนดไว้ และเมื่อมีการเติมน้ำอยู่ในระดับปกติแล้ว เครื่องสูบน้ำนี้จะหยุดเองโดยอัตโนมัติเช่นกันห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องมีเส้นทางการเข้าออกที่ปลอดภัยและสามารถเข้าได้โดยสะดวกตลอดเวลา ตำแหน่งของห้องควรจะอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีและไม่มีน้ำท่วมขัง ผนังห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องมีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

 

ขนาดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)

ตามมาตรฐานสากลนั้น มีการกำหนดขนาดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงได้อย่างชัดเจน

ซึ่งในการเลือกใช้จะต้องเลือกให้อยู่ในขนาดที่ระบุไว้ตามตาราง

ลิตร/นาที (แกลลอน/นาที)

ลิตร/นาที (แกลลอน/นาที)

ลิตร/นาที (แกลลอน/นาที)

1.   95 (25)

8.   1,514 (400)

15.   7,570 (2,000)

2.   189 (50)

9.   1,703 (450)

16.   9,462 (2,500)

3.   379 (100)

10.   1,892 (500)

17.   11,355 (3,000)

4.   568 (150)

11.   2,839 (750)

18.   13,247 (3,500)

5.   757 (200)

12.   3,785 (1,000)

19.   15,140 (4,000)

6.   946 (250)

13.   4,731 (1,250)

20.   17,032 (4,500)

7.   1,136 (300)

14.   5,677 (1,500)

21.   18,925 (5,000)

 

ที่มา: NFPA 20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection (2003)
 

ผลงานการติดตั้งระบบ fire pump (ปั๊มดับเพลิง) บางส่วน


Patterson Horizontal Split Case Fire Pump is engineered for reliable operation upon demand. The simple, split case design of these pumps allows for in-line service without disturbing piping while ensuring long, efficient unit life, reduced maintenance cost and minimal power consumption  Capacities: 150 gpm to 5,000 gpm  Pressure: Up to 600 psi    

Vertical turbine Fire pump can be staged as need to meet the specific pressure requirement with length and construction adaptable to the application. This type is appropriate fittings for providing water supply to fire protection systems in buildings, plans and yards.  Capacities: 500 gpm to 5,000 gpm (1,892 liters/min to 18,925 liters/min)  Pressure: 350 psi (24bar)  Created to provide high efficient, quality fire control in less space and for less cost, the Pre-Pac save money by reducing labor, engineering and installation cost, Each Pre-Pac is built in our environmentally controlled facilities to our exact specification.    

Patterson's V.I.P. series of vertical In-Line Fire Pumps offer a simple alternative to horizontal split case pumps in fire application with low flow ranges. It's designed for durability, every pumps has standard packing and a two-piece gland. Coupled to VIP standard JP/JM motor, this quality, integral drive system features uniformity of tolerances, minimum shaft deflection and bearing sized properly for the job. 

Capacities: 50 gpm to 1,250 gpm 

Pressure: 40 psi to 150 psi 

Choose from two configurations-frames mounted and closed-coupled, with can be flanged or threaded. Pumps are engineered to last with a precision-cast, dynamically balanced and enclosed impeller that minimizes vibration and maximizes bearing life; Engineered for lasting integrity with standard packing and a shaft sleeve, each unit is hydrostatically pressure-tested to 1-1/2 times shutoff before shipping. 

Capacities: 50 gpm to 750 gpm 

Pressure: 40 psi to 150 psi    

Enviroflo Horizontal split case pumps offer a high-efficiency design that minimizes energy consumption for a more green sustainable HVAC system and they are easy to service without disturbing piping connections. Just flip the lid on the HSC pump and you have a clear view of the entire rotating element, making it easy to service internal components. 

Capacities: 6,000 gpm 

Pressure: 160 ft    

Available in both frame-mounted and close-coupled configurations. Each pump is engineered Green through and through, delivering high-efficiency and energy costs, Built to last, the precision -cast, dynamically balanced impeller in every pump minimizes vibration and maximize bearing life, while annular pressure reducing clearance and impeller balance holes reduce axial thrust. Case wear ring and grease-lubricated bearings are standard. 

Capacities: 2,500 gpm 

Pressure: 400 ft    

With legacy of quality and durability, EnviroFlo Vertical In-Line Pumps offer reliability and fully flexibility to overcome constraints and serve all type of HVAC application. The precision -cast, dynamically balanced impeller in every pump minimizes vibration and maximizes bearing life. A Case wear ring and grease-lubricated bearings are standard. 

Capacities: 10,000 gpm 

Pressure: 400 ft    

The HSC pumps lead the ways with flow power and regulation technology that manages temperature, pressure and flow for comfort and efficiency. Precision balancing of all factors in the design of Horizontal Split Case Pumps provides efficient operation along with mechanical dependability and low cost maintenance. Their simplicity of design ensures long, efficient unit life and minimum power consumption 

Capacities: 50 gpm to more than 100,000 gpm 

Pressure Up to: 550 ft

 Fire Pump เครื่องสูบน้ำดับเพลิงหรือปั๊มน้ำดับเพลิงสำหรับการระงับและป้องกันอัคคีภัยทั้งงานอาคารทั่วไปและโรงงานอุตสาหกรรมFire Pump เป็นปั๊มน้ำชนิดหนึ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำดับเพลิงแบบสปริงเกอร์ (Fire Sprinkler) หรือ ระบบ Fire Hose เป็นระบบสูบน้ำประกอบติดกับมอเตอร์ไฟฟ้า ชุดคอนโทรลควบคุม เป็นอุปกรณ์ต้นกำลังหลักที่สำคัญในระบบน้ำดับเพลิง ที่ใช้ในการขับเคลื่อนน้ำจากแหล่งน้ำสำรองไปยังตู้สายฉีดน้ำเพื่อใช้ในการดับเพลิง

ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานโดยอัตโนมัติ โดยจะรักษาความดันน้ำภายในท่อให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา โดยจะตั้งระดับความดันที่สวิทช์ความดัน  (Pressure Switch) ไว้ 3 ระดับ สมมุติเช่น     

-  ระดับความดันที่ 1 (100 Psi.) จะทำให้  Jockey Pump ทำงาน     

-  ระดับความดันที่ 2 (120 Psi.) จะทำให้ Jockey  Pump หยุดทำงาน (เป็นระดับความดันภายในท่อปกติ)     

-  ระดับความดันที่ 3 (80 Psi.) จะทำให้ Fire Pump ทำงาน

ในภาวะปกติถ้าความดันของน้ำภายในท่อลดลงต่ำกว่าที่ตั้งเอาไว้ที่สวิตช์ (ความดันระดับที่1) เช่น ระบบท่อมีการรั่วซึมเล็กน้อย จะทำให้เครื่องสูบน้ำ JOCKEY PUMP ทำงานจนกระทั่งภายในท่อมีความดันตามที่กำหนด (ระดับความดันที่ 2) จึงจะหยุดทำงานถ้ามีการดึงสายฉีดน้ำดับเพลิงออกมาใช้งานจะทำให้เกิดความดันลดลงอย่างรวดเร็ว  Jockey  Pump ก็จะทำงาน  แต่ทำงานแล้วยังไม่สามารถ ควบคุมความดันไว้ให้สูงกว่าระดับความดันที่ 3  ฉะนั้นเมื่อความดันน้ำในท่อลดลงมาถึงระดับ (ความดันที่ 3) เครื่องสูบน้ำ Fire Pump ก็จะทำงานทันที 

เมื่อหยุดใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงแล้ว ความดันในท่อจะเพิ่มขึ้นจนถึงระดับความดันที่ 2 Jockey Pump ก็จะหยุดทำงาน แต่เครื่องสูบน้ำ Fire Pump จะไม่หยุดทำงาน  จะต้องมีคนไปปิดสวิทช์หยุดการทำงานของ Fire Pump ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะถ้าให้เครื่องสูบน้ำ Fire Pump หยุดทำงานอัตโนมัติ  อาจเกิดปัญหาเมื่อเครื่องยนต์หยุดการทำงานเองขณะที่มีเหตุเพลิงไหม้ได้  ฉะนั้นตามมาตรฐาน NFPA 20 จึงแนะนำให้การทำงานของระบบ Fire Pump เป็นแบบเริ่มทำงานแบบอัตโนมัติและหยุดการทำงานด้วยมือ    

สำหรับระบบการป้องกันของเครื่องยนต์โดยให้หยุดการทำงาน มีกรณีเดียว คือความเร็วรอบเกิน (Over Speed) เพราะจะเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายกับปั๊มน้ำ หรือทำให้ความดันน้ำในท่อมากเกินไปซึ่งอาจทำให้เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ต่างๆในระบบท่อ   แต่ในการติดตั้งระบบดับเพลิงก็จะมีการติดตั้ง Pressure Relife Valve ซึ่งเป็นอุปกรณ์ระบายน้ำ  เมื่อมีความดันน้ำในท่อมากเกินความต้องการของระบบ  สำหรับการป้องกันเครื่องสูบน้ำดับเพลิงในกรณีอื่น ได้แก่ 

- ระดับแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำกว่าปกติ 

- อุณหภูมิของเครื่องยนต์สูงเกินปกติ 

- ไม่มีไฟ 220 โวลท์  AC. เข้ามาจ่ายเข้าตู้ควบคุม 

- แบตเตอรี่ชุดที่ 1 หรือชุดที่ 2 เสื่อม  

เมื่อเกิดเหตุกรณีดังกล่าวขึ้น ก็จะมีเสียงกระดิ่งเตือน และสัญญาณไฟโชว์ที่หน้าตู้ แต่เครื่องยนต์จะไม่ดับต้องให้คนมาเป็นคนดับเครื่องเองเท่านั้นVisitors: 69,364